EtisktMode.se - Guide till etiskt mode

Etisktmode.se är ett projekt för att inspirera konsumenter, designers och modeföretag att utveckla, köpa och sälja produkter och tjänster som är producerade etiskt försvarbart, det vill säga tillverkade på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt.

Detta kan förverkligas genom utbildning i hållbarhetsfrågor och Corporate Social Responsibility, CSR, kopplat till textilindustrin. Sidan vänder sig till designers och företag som är intresserade av och även verksamma inom textil och modeindustrin. Även designskolor, miljöorganisationer, människorättsorganisationer som vill ha ett helhetsperspektiv på området kan finna intresse i etisktmode.se. Här kommer vi främst producera artiklar inom området mode och kläder med etisk grund.

Etiskt mode handlar även om att bryta ned könsnormer, ett utmärkt exempel på klädesplagg med lång tradition är kiltar som kan bäras av både män och kvinnor.

Vi stödjer etiskt mode